Gradski sindikat zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi

14.apr 2020 10:07 AM
post

Predsednik

Dr Čedomir Baroš, prof.
sonk.subotica@gmail.com

ОБАВЕШТЕЊЕ

Синдикат образовања Србије, обавештава све чланове да ће се одржати протест дана
26.09.2023.године са почетком у 12.00 часова у Београду испред Дома Народне
скупштине.
Након окупљања ће уследити шетња улицама Кнеза Милоша и Немањина до зграде Владе
Републике Србије где ће се учесницима обратити представници репрезентативних
синдиката. (почетак окупљања око 11:30 часова). Очекивано време завршетка протеста је
око 14.00 часова.
Протест организују четири репрезентативна синдиката: Синдикат образовања Србије,
Унија синдиката просветниих радника Србије, ГСПРС „Независност“ и Синдикат радника
у просвети Србије.
Овим протестом желимо да искажемо незадовољство материјалним положајем
запослених у установама образовања и васпитања као и статусом у друштву који је
годинама урушаван.
Позивамо све чланове и све запослене у образовању, да се придруже протесту, како би
показали снагу и јединство и вратили место које нам припада.

Poziv na protest_PLAKAT-1

Pravdanje za zaposlene-1

ПОНОВО УПУЋЕН ДОПИС СА ЗАХТЕВИМА

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИЦА АНА БРНАБИЋ
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ МИНИСТРА ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ

Прошло је месец дана од како смо вам упутили одлуку Републичког одбора Синдиката образовања Србије са захтевима и најавом штрајка и два месеца како смо вам упутили конкретне мере које треба предузети са циљем да се створе безбедни услови за рад у школама и превенира сваки облик насиља. У протеклом периоду не само да није одржан ни један састанак са репрезентативним синдикатима, већ се наставило са праксом игнорисања социјалног дијалога доношењем одлуке о ранијем прекиду школске године која је пореметила целокупан образовни процес у школама.

Најављена повећања зарада од 5,5% од септембарске плате (исплата у октобру) и 10% у децембру, нису довољна да се просечна плата у просвети доведе на ниво просечне плате у Републици Србији. Наш захтев је био да се ребалансом буџета, плате у просвети повећају за 30% и закључи Протокол о динамици повећања.

Такође, тражимо да се исправи дугогодишња неправда према просветним радницима и изједначи цена рада за све делатности, тако што ће се основица у високом образовању и студентском стандарду изједначити са основицом у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду.

Лош материјални положај запослених у просвети резултира потпуном незаинтересованошћу младих за ове професије, што показује број студената који су уписали факултете који образују кадрове за просветна занимања (математика, физика, српски језик и друга). Не само што нам млади одлазе из земље, већ ускоро нећемо имати ни довољно квалификованих наставника у школама.

Након трагедије у ОШ Владислав Рибникар, сведоци смо чињенице да школе нису безбедна места за рад и да се морају предузети мере како би се повратила сигурност и ђака и запослених. Осим што је формиран Савет за борбу против вршњачког насиља, није донета ниједна конкретна мера. Још од децембра прошле године се најављује повећање броја психолога и педагога у школама, али до данас ништа конкретно није учињено. Правилници о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатности основног и средњег образовања и васпитања нису измењени у том смислу. Као и ранијих година, можемо очекивати њихово доношење у време годишњих одмора, без консултација са синдикатима.

Синдикат образовања Србије је донео одлуку о штрајку и уколико не почну преговори нова школска година ће почети штрајком.

Из тог разлога, поново тражимо хитне преговоре у вези са нашим оправданим захтевима.

ПРЕДСЕДНИЦА
Мр Валентина Илић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА ПКУ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ

На основу члана 263. став 2. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 — УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење),

Репрезентативни синдикати у области просвете на нивоу Републике Србије: Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије, Синдикат образовања Србије и Грански синдикат просветних радника Србије „Независност” и Влада, 3. јула 2023. године, закључују

СПОРАЗУМ

о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

Члан 1.

Важење Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 97/20 и 6/23) продужава се до 15. јула 2026. године.

Члан 2.

Овај споразум ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

Негативно мишљење предшколаца о раду Министарства финансија

Влада Републике Србије Ана Бранабић, премијерка
Министарство финасија Синиша Мали, министар
Министарство просвете Ћорђе Милићевић, в.д. министар
Одсек за предшколско и основно образовање и васпитање Милан Пашић, помоћиик министра

Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије, Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“ и Синдикат образовања Србије позивају вас на протестни заједнички отворени састанак републичких одбора сва три синдиката, испред Министарства финансија у уторак 4. јула у 14ч.

Упркос преговорима о продужетку и допуни републичког колективног уговора, које смо благовремено покренули, предусретљивости синдиката да одустане од разумних и скромних захтева који нису били по вољи овог министарства, те свим иницијативама које су долазили са наше стране, Министарство финансија није испупило обавезу коју има у оквиру своје надлежности – да благовремено обезбеди сагласност за продужење постојећег колективног уговора. Подсећамо, синдикати су договорили и анекс колективиог уговора, који ће запосленима донети нове погодности, али је претходно неопходно продужити постојећи колективни уговор који истиче у наредним недељама. Уколико колективни уговор не буде био продужен на време, те благовремено објављен у Службеном гласнику, између датума истека и датума продужења отвориће се период у коме постоји правна несигурност за све запослене у систему предшколског васпитања и образовања који неће моћи да остваре своја права која им по овом уговору припадала другим речима, уколико запослени у овом вакуму стекне услов за исплату јубиларне награде, једнократне помоћи поводом рођења члана породице, и слично, нико им не може гарантовати да ће наведена права успети да остваре. Сматрамо да је у тренутку када Влада говори о томе да је квалитет предшколског васпитања и образовања један од њених приоритета, те да улаже све напоре да унапреди положај запослсних и услове рада у овом систему, потпуно невероватно да Министарство финансија не може да нађе за сходно да извршава своју обавезу и благовремено уреди сву неопходну докумеитацију која је потребна за продужетак колективног уговора.

Овакво чињење, односно нечињење Министарства финансија није једини проблем већ је кап која је прелила чашу: за било шта што тражимо од државе и што нужно подразумева додатна средства, Министарство финансија има само један одговор, а то је „не може“! Сада видимо да такав одговор добијамо не само када тражимо да се систем унапреди, већ и када инсистирамо да се систем очува. Питање је ко даје право Министарству финансија да се овако понаша!

Заједнички протестни састанак републичких одбора и одбора предшколаца, три репрезентативна синдиката, Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије, Гранског синдиката просветних радника Србије „Независиост“ и Синдиката образовања Србије, посветићемо управо анализи рада Министарства финансија и томе колико оно помаже, односно одмаже унапређењу нашег положаја и радних права, али и квалитету предшколског васпитања и образовања све деце у Србији. Позивамо све чланове синдиката, запослене у предшколским установама, родитеље, јавност и медије да нам се придруже!

Такође позивамо одговорне из Министарства финасија да се обрате запосенима на скупу, изнесу разлоге овако ригидног става и мере које су предвидели да побољшају положај запосених у предшколским установама Србије.

Оверену и потписану верзију овог документа, као и пријаву најављеног скупа МУП-у Србије, можете преузети кликом на линк испод:

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

Izvor: www.sind-obr.org.rs  

На седници Републичког одбора Синдиката образовања Србије одржаној 2. јуна
2023. године у Београду, разматран је материјално-социјални положај запослених у
образовању на свим нивоима и донета следећа:

О Д Л У К А

1. Синдикат образовања Србије захтева хитан ребаланс Буџета и повећање плата
запослених у просвети, на свим нивоима, за 30%;

2. Синдикат образовања Србије тражи хитне преговоре у вези са наведеним
захтевом.

Овим повећањем би значајно побољшали материјални положај запослених у
образовању, унапредили наставни процес и зауставили одлив кадрова из свих делатности
образовног система.

Синдикат образовања Србије је донео условну одлуку о штрајку почетком школске
године, а њено ступање на снагу ће зависити од резултата преговора.

DOPIS_VRS_MINPRO_ODLUKA_ROS_JUN_2023-1

САОПШТЕЊЕ

Запослене у основним и средњим школама јутрос је изненадила вест да је Влада Републике Србије донела одлуку о завршетку наставне године у уторак 6. јуна без јасног образложења и „наравно“, без икаквих консултација са синдикатима као њиховим’ представницима.

Овако касна и исхитрена одлука само ће довести до конфузије у школама, међу наставницима, ђацима и родитељима, не узимајући у обзир све последице по целокупан образовни процес, закључивање оцена, одржавање разредних, поправних и матурских испита. У допису који је упућен директорима школа нису јасно наведени разлози њеног доношења нити прецизирано даље одвијање рада до 20. јуна.

Синдикат образовања Србије сматра да је брига о безбедности ученика најважнија, али је велико питање да ли се то постиже овом одлуком. Наша оцена је да држава овим показује колико заправо није спремна да се озбиљно избори са свим облицима насиља у просвети, на које годинама указујемо.

Dana: 02.06.2023.

ПРЕДСЕДНИЦА
Мр Валентина Илић

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИЦА АНА БРНАБИЋ
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

Синдикат образовања Србије је свестан тренутне ситуације у образовању, велике трагедије у ОШ Владислав Рибникар у Београду, али и веома лошег материјалног статуса професије на који годинама указујемо.

Основни услов повратка положаја и достојанства запослених у образовном систему је повећање плата, које су једине, не само у Европи већ и региону, испод званичног просека плата у држави.

Синдикат образовања Србије захтева ребаланс Буџета у јуну 2023. године којим би знатно побољшали материјални положај запослених и подигли просечну плату у образовању на ниво просечне плате у Републици Србији.

Тражимо хитне преговоре о повећању зарада у свим делатностима образовања, у противном, почетак нове школске године ће бити доведен у питање.

Dana: 26.05.2023.

ПРЕДСЕДНИЦА
Мр Валентина Илић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

Dobri rezultati Subotičana na 5. Sportskim susretima „Palić 2023“

U organizaciji Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulture Vojvodine od 18 do 20 maja 2023. na Paliću ”održani su 5. Sportski susreti “Palić 2023”.

U malom fudbalu, odbojci, basketu, stonom tenisu, plivanju, tenisu, nadvlačenju konopca, pikadu takmičilo se blizu 300 učesnika iz Novog Sada, Subotice, Sombora, Kikinde, Bačke Palanke, Sremskih Karlovaca…

Subotičku ekipu Gradskog odbora sindikata obrazovanja, nauke i kulture činilo je tridesetak članova iz Narodnog pozorišta, Studentskog centra, Doma učenika srednjih škola i PU Naša radost, koji su ostvarili zapažene rezultate i osvojili nekoliko medalja i pehara.

Prvo mesto u nadvlačenju konopca osvojila je muška ekipa Gradskog odbora Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulture Subotice, dok je prvo mesto u tenisu pripalo Nikoli Đelbabin iz Doma učenika srednjih škola. Drugo mesto u stonom tenisu osvojila je subotička ženska ekipa, dok je treće mesto u plivanju u konkurenciji žena pripalo Tijani Zorić iz Narodnog pozorišta. Tatjana Kiš Čegar, takođe iz Narodnog pozorišta izborila se za treće mesto u tenisu, a subotička ženska ekipa je zauzela i visoko četvrto mesto u basketu.

Pored takmičara iz Vojvodine, Sportskim susretima su prisustvovali i gosti iz Rumunije i Mađarske.

Dana: 22. 05. 2023.

IZVEŠTAJ sa seminara “Evropski socijalni partneri promovišu održivost životne sredine u školskom učenju, nastavi i upravljanju“

U Helsinkiju je 15. i 16. 5. 2023. održan četvrti po redu peer learning seminar na temu promocije održivog razvoja u obrazovanju kao celini.

Ispred Sindikata obrazovanja Srbije sam imala čast prisustvovati ovom veoma značajnom skupu, sa aspekta vizije razvoja obrazovanja i ličnog razvoja.

Tokom prvog dana smo imali organizovan obilazak Helsinkija, gde su nam Lauri i Annakaisa pokazali svoj grad – značajne obrazovne, kulturne, naučne, medijske i prirodne znamenitosti i na interesantan način nam približili kulturu ovog naroda. Nakon obilaska grada smo došli u posetu domaćinskoj školi „Perho Culinary, Tourism & Business College“ gde nas je direktorka škole Katriina Klen upoznala sa radom ove škole, o konceptu održivosti unutar ove ustanove je govorila Maria Runonen, a dvoje učenika su, iz svoje perspektive, govorili o važnosti obrazovanja, funkcionisanju škole te važnosti pitanja održivosti. Nakon toga smo imali večeru koju su nam pripremili i poslužili učenici ove škole. Škola Perho je dobitnik prestižne nagrade Sustainable development certificate od strane OKKA Foundation for Teaching, Education and Personal Development, 21 Dec. 2018. godine.

Drugog dana seminara smo imali celodnevni radni program koji su otvorili Fergal McCarthy, zamenik predsednika EFEE, Ekaterina Efimenko, ETUCE Koordinator za uslove rada, ljudska prava, ravnopravnost i životnu sredinu, finsku dobrodošlicu su nam poželeli Lauri Kurvonen-a, iz OAJ i Annakaisa Tikkinen, iz FEE, te nas je na kraju pozdravio Paddy Duggan, koji radi na istraživanjima iz ove oblasti. Nakon pozdravnih govora su nas Marie-Céline Falisse, EFEE projekt menadžer i Ekaterina Efimenko, ETUCE Koordinator za uslove rada, ljudska prava, ravnopravnost i životnu sredinu upoznali sa projektom EFEE-ETUCE project “European Social Partners in Education Promoting environmental sustainability in school learning, teaching and management”. Usledio je okrugli sto na temu „Socijalni dijalog u negovanju ekološkog obrazovanja u školi – menadžment, učenje i podučavanje u Finskoj“ na kome su govorili Eeva Furman, generalni sekretar, Annakaisa Tikkinen Education Employer Finland – FEE, Mari Sjöström, Association of Finnish Municipalities i Lauri Kurvonen, Education Trade Union Finland – OAJ. Oni su odgovorili na deset ključnih pitanja o pitanjima održivog razvoja u obrazovanju. Diskusiju je vodio Fergal McCarthy, zamenik predsednika EFEE.

Nakon kraće diskusije nas je Seppo Honkanen, koordinator za međunarodne odnose proveo kroz školu Perho. U školi postoji mini fabrika za proizvodnju piva i prostorija za pravljenje sira. Obišli smo i nekoliko učionica i uživali u ručku koji su nam pripremili. Jela se prave od namirnica koje uzgajaju na farmama koje pripadaju školi i u skladu su sa najvišim ekološkim standardima. Prikazan je jedan od modela cirkularne ekonomije koji izvanredno funkcioniše u praksi.

Rad smo nastavili prikazima primera dobre prakse – EDUFI projekat je predstavila Helena Suomala iz Finske nacionalne agencije za obrazovanje, VASKI projekat je prikazao predstavnik OKKA fondacije. Sa svojim aktivnostima i projektima su nas upoznali i sledeći učesnici: Isabelle Janssens, projekat GO! (Belgija), Friso Lijftogt, MBO Raad (Holandija). Iris Stantic Miljacki (Srbija) je putem prezentacije prikazala Erasmus+ projekat Green Schools i realizovane aktivnosti učitelja u našim školama, koji naš sindikat realizuje u saradnji sa sindikatima iz Bugarske i Rumunije. Ovim projektom je obuhvaćeno 12 učitelja i 370 dece iz različitih škola u Srbiji u kojima su, u saradnji sa roditeljima i lokalnom zajednicom, razvijali zelene kompetencije date u dokumentu „GreenComp, Evropski okvir kompetencija za održivost“ iz 2022. godine. Aktivnosti Teachers’ Union of Ireland nam je preneo John MacGabhann. Zatim je Paddy Dougan predstavio preliminarne rezultate istraživanja „Socijalni dijalog i održivost u evropskim školama“. Kroz ove primere smo mogli mnogo saznati o praktičnim primerima na koji način je od najviših do najnižih strukturalnih elemenata obrazovnog procesa izuzetno važan koncept održivosti primenjen u praksi, koje efekte možemo očekivati i načinima unapređivanja čitavog koncepta. Srbija se, po ovom pitanju, nalazi ispod evropskog standarda i potrebo je temeljno regulisati obrazovne politike i uskladiti ih sa principima održivosti.

Radni deo nastavili smo kroz diskusije po grupama i osmišljavanjem konkretnih predloga za održivi razvoj koji će biti preneti relevantnim zvaničnim instancama. Na samom kraju smo čuli pozdravne govore i poziv na završnu konferenciju o održivom razvoju u obrazovanju koja će se održati u Briselu u novembru tekuće godine. Ovim se završio četvrti peer learning seminar na gotovo najaktuelniju temu savremenog sveta.

Iris Stantić Miljački

Izvor: www.sind-obr.org.rs

ИНФО СОС – ВАЖНО

ЗБОГ СПАЈАЊА РБА БАНКЕ СА РАЈФАЈЗЕН БАНКОМ ПРОМЕЊЕН ЈЕ БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ ЗА УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ ЗА СПОРТСКЕ СУСРЕТЕ. НОВИ РАЧУН ЋЕ ВАЖИТИ ОД 3. МАЈА 2023.ГОДИНЕ.

ОВИМ ПУТЕМ ОБАВЕШТАВАМО СВЕ ЕКИПЕ КОЈЕ ЖЕЛЕ ДА СЕ ПРИЈАВЕ ЗА СПОРТСКЕ СУСРЕТЕ СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ 2023. У КЛАДОВУ, ДА УПЛАТУ КОТИЗАЦИЈЕ ОД 3. МАЈА ВРШЕ НА СЛЕДЕЋИ РАЧУН:

265-3300310035523-44

Neophodno je u škole vratiti poštovanje

Prošle nedelje prosvetni radnici u Srbiji su protestom i štrajkom upozorenja skrenuli pažnju na ugroženo dostojanstvo svoje profesije.
U odbranu dostojanstva profesije stali su i subotički prosvetni radnici i zaposleni u školama tražeći da se zavede red i vrati mir, bezbednost i poštovanje.
Poslednjeg dana novembra u podne održan je protest na Trgu Nikole Pašića u Beogradu pod nazivom “Za dostojanstvo profesije”. Organizovali su ga Sindikati zaposlenih u obrazovanju, a pozvali su da im se pridruži i celokupna javnost.Sledećeg dana, škole u Srbiji su obustavljale nastavu, prvi čas u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni, ili ceo dan (u zavisnosti od Sindikata kom zaposleni pripadaju) u nameri da direktno skrenu pažnju na problem na koji decenijama ukazuju, a koji je u poslednje vreme eskalirao do neviđenih razmera.

-Gotovo svakodnevno dobijamo informacije o nasilju nad prosvetnim radnicima u školama, koji se skrivaju i zataškavaju, što rađa novo nasilje u najrazličitijim oblicima. Dostojanstvo naše profesije se godinama urušava zbog odnosa države prema prosveti, niskim platama, sve većim obavezama zaposlenih, a sve manjim pravima. Iako su zaposleni zaštićeni odredbama zakona, iste se ne sprovode ili su kazne previse blage – kaže se u Saopštenju Sindikata obrazovanja Srbije.

Šta o svemu ovome misle i kako se osećaju subotički prosvetni radnici?
Želimo da svi na svom radnom mestu budemo bezbedni, slobodni i poštovani
Mislim da je sve ovo sa ponašanjem dece u školama otišlo predaleko i da je davno izgubljena ravnoteža moći u odnosima među učesnicima obrazovnog procesa. Nužno je vratiti mir u škole kako bi svi odahnuli i osećali se bolje, a mislim da je to moguće samo ukoliko se ceo sistem postavi na zdrave osnove. Neophodna je primena postojećih Pravilnika i pisanje novih, koji bi ponašanje svih učesnika obrazovnog procesa postavili u granice humanog ponašanja. I konačno, smatram da prosvetni radnici, kao i svi drugi ljudi i zaposleni imaju parvo da na svom radnom mestu budu bezbedni, slobodni i poštovani – kaže Snježana Rajković, nastavnica srpskog jezika u Osnovnoj školi “10 oktobar” ukazujući na činjenicu da trenutno većinu svoje energije prosvetni radnici troše na uspostavljanje reda, sprečavanje nasilja, ispisivanje gomile papirologije…
Nekada je prosvetni radnik bio poštovan- Žao mi je nas i do čega je ovo društvo došlo - kaže Olivera Andrić, nastavnik razredne nastave u Osnovnoj školi “Hunjadi Janoš” u Čantaviru. - Sistem vrednovanja se poremetio. Da bi se vratilo dostojanstvo i poštovanje u današnjem vremenu svakako je važan lični dohodak, profesija prosvetar više nije željeno zanimanje upravo zbog toga. U današnje vreme prosvetni radnik je na rubu egzistencije. Katedre za nastavu na fakultetima su pred zatvaranjem. Dakle plata je ključna stvar, prema nama se država ponaša kao maćeha. Zašto nas majka država ne voli kao svoje medicinare i policajce? Zar ih mi ne obučavamo za te poslove? Ne treba nama status službenog lica, nama treba dostojanstvo da sa ponosom kazemo da smo prosvetari. A nije uvek bilo tako, poštovanje prema prosveti je postojalo, setite se kako su vas učili i vaspitavali – podseća Olivera.
Obrazovanje je najvažnija investicija u budućnost
Nastavnica razredne nastave u subotičkoj Osnovnoj školi “Đuro Salaj” Aleksandra Jarić razlaže ovaj problem detaljnije: “Sve se ovo dešava jer obrazovni sistem ne prati intezivne društvene promene. Industrijska revolucija, a naročito još intenzivnija tehnološka koja ju je zamenila, su u potpunosti promenile društvene uslove, sa naglaskom na uslovima života porodice kao osnovne ćelije društva. Danas su najčešće oba roditelja radno angažovana, nije zanemarljiv ni broj roditelja koji samostalno obavljaju roditeljsku dužnost i deca od najranijeg uzrasta mnogo vremena provode lišena neposredne roditeljske brige, prepuštena alternativnom zbrinjavanju.  Obrazovanje je najvažnija tekovina civilizovanog društva, a samo uređen obrazovni sistem vodi ka uređenju društva. Obrazovni sistem u stanju u kakvom je danas šalje poruku društvu da je nestabilan, ranjiv, slab. Ovakvo stanje dovodi i dovodiće i nadalje do nemilih scena i nesaradničkih relacija na svim nivoima. Jedini lek je realno sagledavanje svih poteškoća i problema, strategija za oporavak i odgovarajuća reakcija. Obrazovanje je najvažnija investicija u budućnost – zaključak je Aleksandre.
Ovo se mora zaustaviti
I u Osnovnoj školi “Vladimir Nazor” u Đurđinu smatraju da je neophodno uvesti i odmah početi sa primenom zakona kojim bi na adekvatan način sankcionisali bilo koje devijantno ponašanje, ometanje časa, vređanje nastavnika i slično. Tek posle toga može da se priča o vraćanju ugleda prosvetnom radniku.
Predsednica sindikata te škole Gordana Damjanović, profesor srpskog jezika smatra da je nedostatak ili nesprovođenje kazni dovelo do nedopustivog ponašanja u školama.
To su obrasci ponašanja koji se svugde mogu videti,u kući, medijima bilo koje vrste. Želela sam da svi prestaneno sa radom u znak protesta protiv svih oblika nasilja – jasna je u svojoj poruci Gordana.
Zato Sindikat traži od Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva donošenje Protokola o zaštiti prosvetnih radnika od nasilja i strožije kazne u odredbama Krivičnog zakonika za počinitelje. Prosvetni radnici su rešeni da istraju u borbi da se vrati dostojanstvo profesije, jer drugog puta nema.
Objavljeno u Subotičkim novinama, 9.12.2022

Одржани десети Спортски сусрети Синдиката образовања Србије

У прелепом амбијенту Таре од 16. до 19. септембра 2021. одржани су јубиларни десети  Спортски сусрети Синдиката образовања Србије. Ове године учестовале су 43 екипе из свих крајева Србије и свих делова образовног система, са укупно 540 учесника.

Суботица је опет имала прваке. Мушка одбојкашка екипа ОиСШ „Жарко Зренјанин“ вратила се са освојеним златним пехаром.

 

Lepa poruka za početak školske godine

Gradski odbor Sindikata obrazovanja, nauke i kulture - predstavnici samostalnog sindikata osnovnih i srednjih škola i Predškolske ustanove "Naša radost"sastali su se danas, 30. avgusta 2021. sa načelnicom Školske uprave Sombor Milanom Minarski u vezi aktuelnosti vezanih za početak nove školske godine i procedurom zbrinajvanja tehnoloških viškova.

Analizirajući aktuelnu situaciju na sastanku je istaknuto da su prioriteti očuvanje zdravlja, savladavanje predviđenog gradiva, kao i stimulacija učenika i nastavnika da ostanu u Srbiji, te da u tom poslu svi treba da su jedno drugom pomoć i podrška.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ УПУТИЛИ ЗАХТЕВ ЗА ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ

Репрезентативни синдикати запослених у јавниим службама, научно-истраживачкој делатности, државној управи и правосудним органима Републике Србије, на састанку одржаном 06. јула 2021. године, разматрали су радноправни и материјални положај запослених.

На састанку је једногласно закључено да се од надлежних државних органа и Министарства финансија захтева како следи:

  1. ИЗМЕНА УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
  2. ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА У ПРОЦЕНТУАЛНОМ ИЗНОСУ КОЈИ ЈЕ ВЕЋИ ОД ПЛАНИРАНОГ ПРОЦЕНТА РАСТА МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ
  3. ДЕФИНИСАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ТОПЛИ ОБРОК И РЕГРЕС
  4. ДОНОШЕЊЕ ПОСЕБНЕ УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА, ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
  5. ДОНОШЕЊЕ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Очекујемо Ваше хитно поступање.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

Isplata putnih troškova zaposlenima u prosveti

Počela je isplata neisplaćenih putnih troškova za zaposlene u sistemu prosvete Subotice, a u skladu sa dogovorom između Samostalnog Sindikata i gradonačelnika, tj. lokalne samouprave.

Isplate će se obaviti u tri rate.

 

 

 

Embed HTML not available.