Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti za Severnobački okrug

15.apr 2020 7:58 AM
post

U decembarskom broju lista "Zdravlje", str. 14

Zdravlje-broj-116-F

Seminar Sindikata zdravstva o daljim smernicama unapređenja Organizacije

Jednodnevni seminar pod nazivom “Prava informacija - uspešna komunikacija” održan je na Otvorenom univerzitetu 22. novembra 2022. godine za članove Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Severnobačkog okruga.
post

Predsednik Gradskog sindikata Ištvan Huđi je u uvodnom delu predstavio brojne aktivnosti Saveza na teritoriji Subotice koji ima oko devet hiljada članova, s posebnim osvrtom na zaposlene u zdravstvu.

O položaju zaposlenih u ovoj važnoj delatnosti govorila je predsednica Pokrajinskog odbora sindikata Dunja Civrić ističući potrebu povećanja broja članstva, animiranja mladih, njihovog aktivnog uključivanja u rad Sindikata i kontinuirane edukacije.

Predstavljajući Organizaciju predočila je i Strategiju njenog unapređenja, naglašavajući da sve počinje od Člana osnovne sindikalne organizacije.
Seminar je završen interaktivnim predavanjem novog i najmlađeg predsednika Okružnog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Nikole Pavakovića na temu “Komunikacija u sukobu – konflikti”, predstavljajući osnove uspešne komunikacije i zaključkom da samo prava informacija dovodi do uspešne komunikacije, najavljujući da je ovo tek prvi seminar u nizu u cilju edukacija i informisanja članstva.

Koliko je to tačno potvrdio je Mario Bonić, vozač u Domu zdravlja koji je prisutnima predočio svoje viđenje Sindikata pre i nakon učlanjenja. O sindikatu, kako je rekao, nije znao gotovo ništa a nakon aktiviranja i samo jednog seminara uvideo je brojne benefite; od osećaja pripadnosti, povezanosti, podrške poput nekog “starijeg brata” ,kako se izrazio, do vrednih saznanja, relaksacije i druženja – jednom rečenicom – dovoljno razloga za učlanjenje u Sindikat – zaključio je Mario.

Predsednik Sekcije mladih Sindikata Subotice Miloš Suvajac prezentovao je funkcionisanje švedskog sindikalnog sistema koji je imao prilike da upozna tokom studijske posete Švedskoj u okviru projekta “Razvoj Sekcije mladih u Sindikatu Srbije”, a koji se zasniva na kontinuiranom informisanju i radu sa potencijalnim članovima još od srednjoškolskog uzrasta, uključenjem u sve oblasti života i bogatom štrajkačkom fondu koji može da obezbedi radnike tokom njihove borbe za svoja prava.

Seminar je završen interaktivnim predavanjem novog i najmlađeg predsednika Okružnog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Nikole Pavakovića na temu “Komunikacija u sukobu – konflikti”, predstavljajući osnove uspešne komunikacije i zaključkom da samo prava informacija dovodi do uspešne komunikacije, najavljujući da je ovo tek prvi seminar u nizu u cilju edukacija i informisanja članstva.

Predsednik: Nikola Pavković, dipl. med.

Na vanrednoj Izbornoj skupštini održanoj 28. oktobra 2022. za predsednika Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Severnobačkog okruga jednoglasno je izabran Nikola Pavković iz Organizacije sindikata Opšta bolnica.
Novoizabrani predsednik je istakao potrebu većeg angažovanja mladih članova uz podršku i iskustvo starijih i naglasio da bi zajednički zadaci trebalo da budu učenje, širenje poznanstava, bogaćenje iskustava, razvijanje karaktera za izražavanje ličnog stava i mišljenja u cilju stvaranja što boljeg i jačeg Sindikata.

Embed HTML not available.