Odbor sindikata zaposlenih u kulturi Subotice

01.dec 2022 11:13 AM

POŠTOVANI ČLANOVI,
UKOLIKO IMATE INSTAGRAM NALOG,
MOLIMO VAS DA ZAPRATITE STRANICU

sindikat.kulture

PUTEM KOJE ĆETE MOĆI DA SE
INFORMIŠETE O VAŠIM PRAVIMA PO
POSEBNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU.

IMAŠ PRAVO,

OSTVARI GA!

ODBOR SINDIKATA ZAPOSLENIH

U KULTURI VOJVODINE

Da li Vam je potrebna kultura

I umetnici žive od plate
post

Ako idete u pozorište sasvim sigurno ga znate jer je odigrao blizu četrdeset uloga, a u narednim redovima će nam se predstaviti kao predsednik Sindikalne organizacije subotičkog Narodnog pozorišta i Sindikata zaposlenih u kulturi Vojvodine

Na četvrtoj godini Akademije dobio je ulogu u predstavi “Ožalošćena porodica”, koju je na scenu Narodnog pozorišta u Subotici postavljala rediteljka Olivera Đorđević i to je bio njegov prvi angažman u ovoj kući. Od te 2008. godine stalni je član ansambla Drame na srpskom jeziku, gde je odigrao blizu četrdeset uloga. Vrlo brzo je osvojio stručni žiri i publiku i već tih prvih godina bio izabran za najboljeg glumca sezone. I kolektiv ga prepoznaje kao pouzdanog, istrajnog, poštenog i vrednog, te ga bira za svog predstavnika u zastupanju prava zaposlenih za poboljšanje ekonomskog položaja, a od pre pola godine na čelu je i Sindikata zaposlenih u kulturi Vojvodine.

Koji su problemi zaposlenih u Narodnom pozoristu?
Na obavljanje funkcije predsednika sindikata stupio sam krajem 2018. godine i do danas, uspeo sam da se izborim da svi zaposleni u našem kolektivu ostvaruju svoja prava po Posebnom kolektivnom ugovoru za ustanove kulture. Međutim, mi zaposleni u Narodnom pozorištu već petnaest godina radimo u veoma lošim uslovima nekadašnje fabrike čipke “Mladost”, dok je naša matična kuća u izgradnji. Predstave igramo na sceni Jadran, koja je, za sada, naša jedina scena. Ova situacija uveliko otežava normalno funkcionisanje svih sektora u teatru, naročito tehničkog, jer su nam mesta za probe i za predstave udaljena nešto manje od dva kilometra, pa ovu razdaljinu treba svakodnevno prelaziti nekoliko puta. Zaposleni u tehničkom sektoru rade za minimalnu zaradu, pa je odliv radne snage nešto sa čime se svakodnevno susrećemo i što nam otežava normalan rad. To je nešto na šta poslodavac, odnosno direktor ustanove ne može da utiče, već je to zadatak države koja bi morala bolje da uredi koeficijente zaposlenih u kulturi, a na čemu sindikat insistrira.

Kakvo je stanje u kulturi u Subotici, Vojvodini, Srbiji?
Poslenike kulture u Subotici kao i u drugim krajevima zemlje muče uglavnom isti ili slični problemi, a to je ostvarivanje prava po Posebnom kolektivnom ugovoru i činjenica da je većina zaposlenih na minimalnoj zaradi, iako mnogi rade na poslovima sa uvećanim rizikom. Nakon linearnog smanjenja plata u javnom sektoru 2014. godine i nakon godinu dana, kada je usledilo povećanje, svi su ga dobili osim zaposlenih u kulturi i do današnjeg dana kultura nije uspela da dosegne nivo zarada ostalih u javnom sektoru. Kao član Republičkog odbora sindikata kulture Srbije i član pregovaračkog tima za potpisivanje kolektivnog ugovora, moram da naglasim da vršimo sve aktivnosti kako bismo ovu nepravdu ispravili, ali nažalost za sada država ignoriše naše zahteve. Početkom godine, podneli smo Ministrastvu kulture i informisanja zahtev za potpisivanje aneksa Posebnog kolektivnog ugovora i do danas nismo dobili poziv da sednemo za pregovarački sto, kako bi isti bio potpisan.

Koliko funkcija predsednika Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u kulturi daje mogućnosti za unošenje promena u odnos prema kulturi i zaposlenima u toj delatnosti?
Krajem maja meseca izabran sam za predsednika Odbora delatnosti kulture Vojvodine u okviru Sindikata obrazovanja, nauke i kulture pokrajine. Tada sam izneo plan da bi trebalo da radimo na povećanju članstva i uključivanju i učlanjenju novih sindikalnih organizacija u naš sindikat, jer je brojnost članstva veoma važna za dalju borbu za što bolji materijalno-socijalni položaj zaposlenih. Pre dve nedelje uputili smo dopis resernom ministarstvu, ministarstvu finansija i predsednici Vlade sa zahtevom da i zaposlenima u kulturi bude isplaćena jednokratna pomoć u iznosu od 10.000 dinara, kako je to isplaćeno i ostalima u javnom sektoru. Do danas se ni jedan kabinet nije oglasio povodom našeg zahteva i to predstavlja dodatni problem, jer je teško uspostaviti socijalni dijalog. Takođe, susrećem se sa problemom da naši članovi sindikata nisu upoznati sa svim svojim pravima i samim tim ih i ne ostvaruju, tako da poseban akcenat želim da stavim na strategiju kako najlakše i najbolje da informišemo članstvo.

Kakva je saradnja sa lokalnom samoupravom?
Tu postoji socijalni dijalog i za sada su mi vrata uvek bila otvorena. Smatram da je kultura temelj svake države i da zaslužuje veću pažnju i bolji odnos prema njenim poslenicima. Potpisivanjem aneksa PKU, po kom bi zaposleni imali veća materijalno-socijalna prava, očekujem da će naša lokalna samouprava, kao i do sada, ispunjavati svoje obaveze, gde pre svega mislim na finansijski deo.

Moze li se ostvariti neki pomak?
Posvećenošću, istrajnošću i jasnom vizijom, svi zajedno i poslodavci i sindikati, možemo da ostvarimo pomak samo ako shvatimo da smo svi na istom zadatku.

Izvor: Subotičke novine, 25.11.2022.

Sindikat zaposlenih u kulturi u odbrani svojih prava

Sindikat zaposlenih u kulturi je 23. novembra održao jednodnevni seminar na temu: "Ostvarivanja prava garantovanih Kolektivnim ugovorom".
Seminaru su prisustvovali predstavnici zaposlenih u kulturi Subotice i Biblioteke Bačke Topole.
post

Predstavnici zaposlenih u kulturi su imali priliku da iz prve ruke, od predsednice Samostalnog sindikata kulture Srbije Dragane Đorđević čuju aktuelnosti oko potpisanog Posebnog kolektivnog ugovora za njihovu delatnost, a pravnica Samostalnog sindikata Srbije Melanija Petač govorila je i odgovarala na pitanja o ostvarivanju prava zaposlenih u ustanovama kulture.

Izostavljeni iz svakog povećanja i socijalnih davanja, zaposleni u kulturi su odlučili da se za povećanje zarada obrate predsedniku i premijeru države https://www.sindikatkulturesrbije.rs/, a da na lokalu uzmu stvar u svoje ruke, Poseban kolektivni ugovor dobro isčitaju i tako “naoružani”, pismenim putem zahtevaju svoja garantovana prava.

dopis kultura

Potpisan PKU za ustanove kulture

U Ministarstvu kulture Srbije danas je potpisan Poseban kolektivni ugovor (PKU) za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Ugovor su potpisali Samostalni sindikat kulutre Srbije, Granski sindikat kulture, umetnosti i medija “Nezavisnost”, Konfederacija slobodnih sindikata Povereništvo za kulturu i Vlada Srbije.

Ovim ugovorom bliže se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, kao i međusobni odnosi učesnika ovog ugovora. Zaposlenima, u smislu ovog ugovora, kolektivnim ugovorom kod poslodavca mogu da se utvrde veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni ovim ugovorom, u skladu sa zakonom.

Novi PKU primenjuje se od 1. januara 2022. godine i zaključen je na period od tri godine.

Ugovor, koji je u ime Samostalnog sindikata kulture Srbije potpisala predsednica Dragana Đorđević, a u ime Vlade Srbije ministarka kulture i potpredsednica vlade, Maja Gojković, stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

Preuzmi PKU

Embed HTML not available.