Sindikati: Vlada se obavezala da do 2025. izjednači platu nastavnika sa republičkim prosekom

18.okt 2023 9:13 AM
post

Reprezentativni prosvetni sindikati saopštili su, nakon što su sa Vladom Srbije potpisali Protokol o platama zaposlenih u obrazovnom sistemu, da se vlada obavezala da do januara 2025. godine izjednači prosečnu platu nastavnika sa republičkim prosekom u Srbiji.

U januaru 2024. godine odnos početne plate nastavnika biće 0,93 od republičkog proseka, navodi se u saopštenju Sindikata obrazovanja Srbije, Sindikata radnika u prosveti Srbije, Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost i Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

U decembru 2024. godine planirana prosečna plata u Srbiji biće 110.000 dinara (950 evra), a potpisanim Protokolom, početna plata nastavnika treba da bude jednaka tom iznosu.

Odeljenjske starešine povećanjem dodatka sa 4 odsto na 7 odsto, od januarske plate 2024. godine, imaće početnu platu 92.749 dinara, dok će nastavnik sa 20 godina staža i odeljenjskim starešinstvom imati 99.863 dinara.

Protokolom je predviđen zajednički rad na smanjenju administracije u školama, a sindikati navode da su već dostavili konkretne predloge u tom smislu, kao i da će do marta 2024. aktivnosti biti završene i obavezujuće Protokolom.

„Izmena Uredbe o koeficijentima za tehničko osoblje u obrazovnim ustanovama ne odnosi se na sve u sistemu (visoko obrazovanje) i nije rešila odnos najjednostavnijeg rada od odgovornih poslova i nosioca delatnosti. Protokolom se Vlada obavezuje da će u saradnji sa sindikatima izvršiti izmene koeficijenata u 2024. godini“, dodaje se u saopštenju.

Zakonom o finansiranju visokog obrazovanja, kako su naveli ti sindikati, mora se dati mogućnost realne i održive finansijske politike visokoškolskih ustanova, kako bi se sprečio odliv mladih stručnjaka, asistenata i doktora nauka iz zemlje.

Sindikati su naglasili da se Vlada Srbije u kom god sazivu postojala, obavezala da će u narednoj godini biti vanrednih povećanja za prosvetu, a u cilju da nastavnik početnik ima platu jednaku prosečnoj plati u Srbiji, kao i da se obavezala na izmene zakonskih rešenja za smanjenje administracije u školama.

„Ovim protokolom ne prestaje rad na poboljšanju statusa zaposlenih u obrazovanju i nastavljaju sa radom Radne grupe na svim nivoima obrazovanja“, naveli su sindikati.