SSSS ponovo pokreće zahtev za ukidanje penala

24.avg 2021 10:36 AM

Kada je pre šest godina izmenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju uvedeno umanjenje penzije za sve one koji odluče da radno mesto napuste pre 65. godine, očekivalo se da ova odredba neće zaživeti.

Međutim, dogodilo se upravo suprotno. Bez obzira na nekoliko inicijativa koje su dolazile od Saveza samostalnih sindikata Srbije i udruženja građana, za sada nema pozitivnog odgovora Vlade Srbije o ukidanju tzv. penala.

Zoran Mihajlović, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže, za "Novosti", da je država do sada branila stav o kaznenim poenima na penzije time što je dotirala njihovu isplatu iz budžeta.

“Pošto su čekovi za maj i jun prvi put posle nekoliko decenija isplaćeni iz kase Fonda PIO, vreme je da se penali ukinu”, kaže naš sagovornik.

“Svojevremeno nam je i ministar finansija Siniša Mali rekao da dokle god novac za penzije sufinansira država, nema prostora da pune penzije primaju i oni koji nisu napunili 65. Sada smo postigli taj cilj”.

On naglašava da će SSSS ponovo tražiti i da, svi oni koji su uzeli socijalni program pre 2014. i ne svojom voljom otišli u prevremenu penziju, primaju pun iznos.

“Ne sme se praviti diskriminacija između onih koji su radili u preduzećima u restrukturiranju, kojima je priznato pravo na punu penziju, i radnika koji nisu”, kaže Mihajlović. “U poslednje izmene Zakona o PIO ovaj naš zahtev nije uvršten, ali smo dobili obećanje da će se to dogoditi tokom prvih sledećih promena.

Penali su znatno uticali na odluku zaposlenih da rade do 65. godine, iako pritom veliki deo njih ima i više od 40 godina radnog staža. Zbog trajnog umanjenja od 0,34 odsto mesečno mnogi su računicu izveli tako da im je bolje da rade onoliko koliko zakon nalaže, nego da im se doživotno ‘skida’ deo novca. Maksimalno umanjenje penzije može da iznosi 20,4 odsto, što prosečan penzionerski ček može da umanji za gotovo 6.000 dinara”, precizirao je Mihajlović.

Nedavno je i subotičko udruženje građana "Solidarnost" pokrenulo inicijativu za ukidanje umanjenja penzija. Merom iz 2014. godine zbog fiskalne konsolidacije, svima koji su se penzionisali pre starosne granice, umanjeni su čekovi čime su, kako smatraju u ovom Udruženju, ti ljudi, sa inače niskim penzijama, veoma oštećeni.

Za svoju inicijativu Subotičani će tražiti saveznike među sindikatima i radničkim udruženjima širom Srbije. Uputiće predlog i Socijalno-ekonomskom savetu Subotice da se i oni uključe i podrže ove promene na pokrajinskom i republičkom nivou.

Predstavnici Vlade i Fiskalnog saveta su više puta objasnili da penali ne mogu da se ukinu, a kao opravdanje navodili su da takve kazne postoje i u evropskim zemljama. Kao još jedno opravdanje, često se pominje i diskriminacija onih koji sami uplaćuju sebi staž do 65. leta.

Bilo kako bilo, činjenica je da zbog kaznenih poena penzioneri godišnje gube dve i po penzije. Sindikati, kao i većina stručnjaka, veruju da je zapravo MMF taj od koga zavisi da li će kazneni poeni za prevremeno penzionisanje biti ukinuti kada se navrši 65 godina života. Radnik koji je otišao u penziju sa 60 danas ima umanjenje čeka od 20 odsto.

Svim radnicima preduzeća u restrukturiranju koji su u penziju otišli pre donošenja izmena i dopuna Zakona o PIO i koristili socijalni program pet godina do penzije poslednjim izmenama i dopunama Zakona obezbeđena je isplata razlike između iznosa ostvarene prevremene starosne penzije i starosne penzije. Njihovi čekovi se sada isplaćuju u celosti. Na ovaj način ispravljena je nepravda prema onima koji su prihvatili program Vlade za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju, ali su zbog izmena Zakona umesto starosne, dobili prevremenu starosnu penziju sa trajnim umanjenjem čeka.