Svaki radnik ima pravo na minimum 20 dana godišnjeg odmora

27.jul 2022 8:19 AM
post

Poslodavci nemaju pravo da uskrate godišnji odmor radnicima, jer svaki zaposleni ima zakonsko pravo na minimalno 20 dana u toku kalendarske godine, poručuju iz Saveza samostalnih sindikata Subotice. Ove godine nisu imali pritužbi, koje su se inače proredile poslednjih godina, dok tamo gde imaju organizovane sindikate dolaze do kompromisnih rešenja sa poslodavcima gde u proseku radnici imaju i više od zakonskog minimuma. Ukoliko radite cele godine poslodavac mora da vam da 20 dana godišnjeg odmora. Iz iskustva sindikata, tamo gde pregovaraju o kolektivnim ugovorima to bude i više – oko 25 dana, dok je u javnom sektoru taj broj i nešto veći, objašnjava predsednik Saveza samostalnih sindikata Subotice, Ištvan Huđi. Poslodavac ne sme da uskrati ovo zakonom garantovano pravo, čak ni na način da isplati nekorišćenje godišnjeg odmora, osim u slučaju odlaska u penziju, precizira naš sagvornik. Kada su u pitanju termini korišćenja godišnjeg odmora zadnju reč ima poslodavac koji potpisuje rešenje. Iz iskustva sindikalaca, osim u onim kompanijama koje imaju kolektivne letnje i zimske godišnje odmore, uglavnom nema problema i dogovor se postiže između poslodvaca i zaposlenog. Na probleme oko godišnjeg odmora radnici se sindikatau ove godine nisu obraćali, a ukoliko se to i dogodi, to se uglavnom rešava u hodu, napominje Huđi.

Izvor: TV Subotica