Svaki radnik ima pravo na minimum 20 dana godišnjeg odmora

07.jul 2021 8:11 AM
post

Sezona godišnjih odmora polako se zahuktava, a većina će standardno iskoristiti letnje mesece za odlazak na odmor. Koliko se prilikom odabira termina godišnjeg odmora pitaju radnici, a koliko poslodavac zavisi u velikoj meri od postignutog dogovora i od postojanja sindikata, jer u suprotnom prema slovu Zakona poslodavac ima puno pravo da sam odredi dinamiku odlaska na odmor. Iz Saveza samostalnih sindikata Subotice kažu da ove godine pritužbi nisu imali, ali to ne znači da ih nema.

S druge strane iz Inspekcije rada kažu da se u letnjim mesecima  veliki broj zaposlenih javlja sa primedbama da im poslodavac ne omogućava korišćenje godišnjeg odmora u terminu kada žele, ali kako  inspektor Božo Ivković  pojašnjava - član 75. Zakona o radu propisuje  obavezu poslodavca  da se konsultuje sa radnikom, ali ga ta konsultacija dalje ne obavezuje.

Zakon dalje propisuje da poslodavac mora da donese rešenje o korišćenju godišnjeg odmora za svakog zaposlenog , ali mu ostavlja i mogućnost da ga promeni.

Minimum trajanja godišnjeg odmora je 20 radnih dana koje Zakonom pripada svakom radniku. On se može koristiti u delovima, prvi deo u kalendarskoj godini, a ostatak najkasnije do 30.juna naredne godine.