Svetski dan dostojanstvenog rada

07.okt 2021 9:18 AM
post

Strah od virusa ne sme biti alibi da se svim negativnim trendovima suprotstavimo ili odustanemo od borbe da svi radnici u Srbiji žive dostojanstveno.

I u doba epidemije, koja je ostavila velike posledice na privredu i građane i dodatno produbila i ovako velike nejednakosti u našem društvu, dostojanstven rad treba da bude u središtu aktivnosti vlade, sindikata i svih drugih aktera društva, kako bi se krenulo u ekonomski oporavak i izgradnju nove, drugačije ekonomije, u kojoj na prvom mestu moraju da budu – ljudi!

Mada je dostojanstvo rada i radnika naša svakodnevna tema, Savez samostalnih sindikata Srbije i na 7. oktobar – Svetski dan dostojanstvenog rada, podseća da je neophodno omogućiti svima da, u bezbednom i zdravom okruženju, rade i zarade platu dostojnu života i čoveka.

Nema dostojanstvenog rada ako je radnik protiv svoje volje bez posla i u uslovima siromaštva, ako se njegova prava iz rada i po osnovu rada zloupotrebljavaju, ukoliko je po bilo kom osnovu diskriminisan, ako zaposleni ne mogu da se sindikalno organizuju kako bi se čula njihova reč ili ako postoje prepreke za efektivan dijalog organizovanih radnika.

Iako sve ovo spada u osnovna ljudska prava, kod nas u Srbiji, što je paradoks, najčešće i u većini slučajeva nije tako.

Zato je očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mesta, zajedno sa pravima, socijalnom zaštitom i jednakošću, ključno za oporavak i izgradnju otpornosti za suočavanje sa pandemijom i drugim pretnjama po opstanak.

Informativna služba SSSS