Tražiti model saradnje sa političkim partijama

27.okt 2020 12:01 PM
post

Saradnja sa političkim partijama je neophodna i zato će sindikat nastaviti da traži modele te saradnje kako bi što efikasnije zaštitio prava radnika, izjavio je predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović.

“Sindikati u ovom trenutku nemaju moć da bitno utiču na odluke koje su od značaja za zaposlene I društvo u celini i zato moraju da jačaju, jer onoliko koliko smo jaki, toliki je i naš uticaj na politiku i moć”, kazao je Orbović na okruglom stolu pod nazivom “Sindikat I politika”.

Prema njegovim rečima, sindikati su podeljeni, rascepkani, sindikalna scena je usitnjena, što je rezultiralo da u pojedinim firmama ima i po više od 20 sindikalnih organizacija, što doprinosi umanjenju sindikalne moći.

Orbović je, ipak, saradnju sa vlašću ocenio solidnom, s obzirom na to da funkcionišu Socijalno ekonomski savet na nivou Republike, kao i lokalni saveti u 23 grada.

Iako Statut Saveza u osnovnim načelima ističe nezavisnost u odnosu na vlast i partije, Sindikat je 2012. godine razmatrao mogućnost modela saradnje sa partijama koje su tada bile na političkoj sceni.

Svesni da su iskustva pokazala dve vrste odnosa partija prema sindikatima, jedan kada su na vlasti I drugi, kada su u opoziciji i kada lakše prihvataju naše stavove, razgovarali sa svim političkim partijama, nakon čega smo, ipak, odlučili da da ostanemo nezavisni, podsetio je Orbović.

Predsednik Saveza je podržao ideju jednog od učesnika skupa da se upostavi “sindikalna stolica” u parlamentu, što bi doprinelo da organizacija postane vidljivija u javnosti.

On je podsetio da je Savez to tražio mnogo ranije, ali da su nam vlasti dale samo mogućnost “sedenja na balkonu”. Na kraju skupa kojem su, osim sindikata, prisustvovali i predstavnici političkih stranaka, ocenjeno je da njegovo održavanje predstavlja značajan međustepenik u uspostavljanju saradnje na rešavanju problema u društvu i zdravije političke scene koja bi uključila više različitih aktera.

Okrugli sto su organizovali Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i Viskadalen narodna škola iz Švedske, uz podršku Olaf Palme centra.