U susret Svetskom danu dostojanstvenog rada: “Pravični poslovi – prosperitet za sve“

30.sep 2021 7:26 AM
post

Međunarodna konfederacija sindikata (MKS) smatra da radna mesta i puna zaposlenost moraju biti prioritet svih vlada u svetu, jer se time obezbeđuje osnova za ekonomsku sigurnost i socijalnu pravdu.
Zato će MKS, uoči 7. oktobra - Svetskog dana dostojanstvenog rada, pozvati vlade da izrade planove zapošlјavanja s obzirom na to da je više od 200 miliona radnih mesta izgublјeno zbog pandemije, još stotinu miliona je još uvek u opasnosti, dok veliki broj nezaposlenih, među kojima velika većina žena, napušta tržište rada.
MKS traži 575 miliona radnih mesta i formalizacija najmanje polovine neformalnih poslova do 2030. godine, jer je to „jedini način da se postigne cilј 8 održivog razvoja UN -a, a postizanje tog cilјa je klјuč za postizanje drugih cilјeva održivog razvoja“.
Ta svetska organizacija poziva vlade da sednu za sto sa sindikatima, poslodavcima i drugima kako bi po hitnom postupku postavili ambiciozne cilјeve za otvaranje i zadržavanje radnih mesta. A onda oni moraju ispuniti te cilјeve osiguravajući otvaranje radnih mesta povolјnih za klimu, kako bi stabilizovali planetu i ostvarili ekonomiju bez uglјenika.
Moramo se snažno usredsrediti na zapošlјavanje u vitalno važnom sektoru nege i u infrastrukturi. Potražnja za našim poslovima je dostižna, posebno ako vlade sprovode poreske politike koje su pravične. Umesto što se malom broju lјudi dozvolјava da gomilaju stotine milijardi dolara izbegavajući porez, taj prihod bi mogao da pokrene otvaranje novih radnih mesta.
Globalno tržište rada je poremećeno. Vlade su propustile da regulišu rad i izgubile su iz vida cilј pune zaposlenosti. Rad je još nesigurniji nego što je bio pre pandemije, a to zahteva promenu pravila kako bi lјudi bili zaštićeni od sve veće eksploatacije i sve veće nesigurnosti.
Radna mesta su apsolutno klјučna za oporavak i izgradnju globalne otpornosti za suočavanje sa pandemijom i drugim pretnjama po opstanak. Otvaranje radnih mesta je glavni zadatak u Novom društvenom ugovoru, zajedno sa pravima, socijalnom zaštitom, jednakošću i inkluzijom. Svetski dan dostojanstvenog rada naglasiće poziv “Pravda za radna mesta“ (Just jobs), a kako se ističe u kampanji, za rešavanje krize neformalnosti, izjavila je Šaran Barou, generalna sekretarka MKS-a.