Uloga žena u Sindikatu

30.nov 2021 11:43 AM
post

Još od momenta kada se žene nađu na tržištu rada pa dalje tokom karijere suočavaju se sa neravnopravnim položajem u svetu rada. Prvo se u mlađim godinama to odnosi na teže zapošljavanje i pitanja vezana za status i nameru osnivanja porodice, a kada se žena zaposli vrlo često susreće se i sa problemima zlostavljanja i diskriminacije. Žene su zastupljenije u zanimanjima koja su manje plaćena, većinom im pripada i briga o deci, starim i bolesnim članovima porodice, kao i svakodnevni rad kod kuće. Vrlo često žene zbog pola ali i porodičnog statusa ne mogu da napreduju na poslu, nakon porodiljskog odsustva često gube posao ili se raspoređuju na poslove nižeg ranga i sa manjom zaradom. Taj rodni jaz se sa godinama nastavlja, naročito u kategoriji žena preko 50 godina.

“Kaži ženo šta te muči” pitanje je kojim će Sekcija žena Sindikata Subotice započeti svoj aktivniji pristup problemima žena u predstojećoj godini, dogovoreno je na Okruglom stolu na temu “Uloga i položaj žena u Sindikatu” održanom 29. novembra 2021. godine u Subotici.
Već početkom naredne godine u subotičkim preduzećima i ustanovama će se naći kutije u koje će žene moći da ubace svoje anonimne pritužbe kako bi se definisali pravci delovanja subotičke sindikalne Sekcije žena.

Okruglom stolu su pored predstavnica pet sindikalnih grana (metalska industrija, komunalna delatnost, zdravstvo, prosveta, kultura), prisustvovale i predsednica Sekcije žena Vojvodine Jadranka Svirčev sa stručnom saradnicom Sindikata Vojvodine Goranom Šećerov, i kao domaćin predsednik SSSG Subotica Ištvan Huđi koji su predočili dosadašnja iskustva u zaštiti interesa žena.

Upoznavanje sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i mogućnostima koje daje ženama takođe će biti skora tema Sekcije žena koje će otvoriti i svoju fejsbuk stranicu radi bolje vidljivosti i lakše dostupnosti.

http://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2021/06/Zakon-o-rodnoj-ravnopravnosti_-52_2021-7l.pdf