Ustali evropski sindikalisti protiv plana štednje EU

18.okt 2023 9:15 AM
post

U organizaciji Evropske konfederacije sindikata i sindikalnih centrala Francuske, 13. oktobra održane su masovne evrodemonstracije u Parizu, u kojima su učestvovale desetine hiljada sindikalaca Evrope.

Organizovano okupljanje predstavnika francuskih sindikata prelilo se i na celu teritoriju Francuske.

Sindikalci iz cele Evrope pridružili su se ovom danu akcije kako bi pozvali osam francuskih sindikata da kažu „ne“ štednji i da zahtevaju veće plate, pristojne penzije i rodnu ravnopravnost.

Ovo je jedna od mnogih sindikalnih protesta širom Evrope, kao deo kampanje Evropske konfederacije sindikata za okončanje štednje 2.0 i za postizanje pravenog dogovora za radnike, uključujući povećanje plata, kako bi se vratila kupovna moć ljudi.

Direktan povod za masovno sindikalno okupljanje je najava EU da ponovo uvodi mere štednje koje bi primorale države da smanje potrošnju za 45 milijardi evra samo u toku sledeće godine.

Od januara 2024. godine, ako do tada ne dođe do promena, prema novom Paktu za stabilnost i rast, četrnaest država članica moraće drastično da smanje svoju potrošnju ili da je nadoknade povećanjem ekvivalentnog iznosa putem oporezivanja.

Fiskalna pravila EU suspendovana su 2020. kako bi se suočila sa ekonomskim posledicama pandemije, ali se očekuje da će biti vraćena u januaru. Postoje predlozi za izmenu ovih pravila. Međutim, čak i nakon ovih promena, pravila bi i dalje zahtevala od država članica čiji budžetski deficit prelazi 3% BDP-a da ga smanje za najmanje 0,5% BDP-a svake godine.

Evropska konfederacija sindikata poziva da se suspenzija budžetskih pravila EU produži za još godinu dana kako bi se omogućilo otvaranje prave debate o posledicama i alternativama ponovnom uvođenju štednje. Zajedničko evropsko zaduživanje i zlatno pravilo o javnim investicijama su potrebni kako bi se osiguralo da zemlje mogu obezbediti investicije od suštinskog značaja za prelazak na zelenu i digitalnu ekonomiju, uz održavanje adekvatnog nivoa tekuće potrošnje.

Generalna sekretarka EKS, Ester Linč, izjavila je tim povodom u Parizu: „Radnici su danas ovde u velikom broju da kažu NE štednji 2.0 i DA pravednim platama, pristojnim penzijama i jednakim mogućnostima. Evropski lideri moraju da uče iz lekcija prošlosti. Bolno iskustvo nas je već naučilo da štednja znači manje radnih mesta, niže plate i nedovoljno finansirane javnih usluga. Ljudi jednostavno ne mogu da izdrže još jedan krug ograničenja. Izlazili smo iz perioda rasta kada je poslednji put nametnuta štednja, ali ovoga puta to nije slučaj – mnogi ljudi su videli da im je ušteđevina zbrisana pandemijom i krizom troškova života. Štednja takođe znači da zemlje neće moći da obezbede investicije neophodne za prelazak na zelenu ekonomiju i biće loša za planetu koliko i za ljude”.

„A najgore je to što ovi planovi za obnavljanje štednje dolaze u vreme kada su korporativni profiti i dividende akcionara dostigli rekordne nivoe, rastući i do 13 puta brže od plata. Političari ne mogu da zahtevaju da najsiromašniji još jednom isprazne džepovE dok najbogatiji otvaraju boce šampanjca. Evropskoj uniji su potrebna nova fiskalna pravila koja dobrobit građana i budućnost planete stavljaju iznad proizvoljnih ciljeva zasnovanih na ideologiji iz 1980-ih”- zaključuje Ester Linč.