Zajedno smo jači

03.nov 2022 11:41 AM
post

Još jedan seminar u organizaciji  Saveza samostalnih sindikata grada Subotice u saradnji Savezom samostalnih sindikata Vojvodine u okviru Projekta “Zajedno smo  jači” održan je 2. novembra 2022. na Otvorenom univerzitetu.


Seminaru su prisustvovali predstavnici sindikalnih organizacija raznih delatnosti; metala, obrazovanja, zdravstva, kulture, komunalno-stambene delatnosti, poljoprivrede.
U skladu sa  predlozima datim  prošle godine jedna od tema je bila kolektivno pregovaranje radi zaključivanja Kolektivnog ugovora (inicijativa, postupak, problemi, radna prava, problemi u primeni  Zakona o radu) o čemu je govorio diplomirani pravnik u Službi SSSV Adam Šarić,  dok se pitanjem sindikalnog  aktivizma , slabostima i izazovima Organizacije u svom izlaganju bavio Tomislav Stajić, sekretar Veća SSS Vojvodine.
Diskusija je pokazala da novo vreme traži nove metode, ali da su solidarnost i zajedništvo najvažnije poluge sindikalne borbe.