Zajedno smo jači

21.okt 2020 8:47 AM
post

Jednodnevni seminar  u okviru projekta „Zajedno smo jači“ održan je 20. oktobra u Savezu samostalnih sindikata Subotice u saradnji sa Sindikatom Vojvodine. Seminaru su prisustvovali članovi Veća SSSG i predstavnici Sekcije mladih subotičkog Sindikata.

Definišući sindikat kao interesnu, dobrovoljnu, demokratsku organizaciju sekretar Sindikata Vojvodine Tomislav Stajić je govorio o potrebi njenog nastanka, osvojenim pravima i polugama sindikalne borbe; ukazujući na činjenicu da ista potreba za zaštitom interesa radništva i danas postoji.

Koliko smo, uprkos civilizacijskim dostignućima još uvek u poziciji da branimo davno ostvarena prava, praktično se pokazalo kroz diskusiju na temu prekovremenog rada i njegove preraspodele o čemu je iz pozicije struke govorio pravnik SSSV Adam Šarić.

Ističući da je Samostalni sindikat Srbije najbrojnija radnička organizacija na Balkanu, prisutni su došli do zaključka da im je potrebno više aktivizma, solidarnosti i istrajnosti kako bi bili uspešniji u svojim akcijama. Sve će to biti na testu već naredne godine kada se bude menjao Zakon o radu.