Ženska konferencija

21.sep 2020 8:20 AM
post

U organizaciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodinei Sekcije žena SSSV održana je 18. i 19. septembra u Novom Sadu dvodnevna video konferencija sa predstavnicima LO iz Švedske u cilju razmene znanja, iskustava i unapređenja rada Sindikata.

Među 26 učesnica Konferencije, koje su bile iz Rume, Beočina, Zrenjanina, Bečeja, Vrbasa, Bačke Palanke; Suboticu su predstavljale dve članice Sekcije žena Sindikata Subotice; Jasmina Cakić iz Sindikalne organizacije Simensa i Jelica Savković iz SO subotičkog Narodnog pozorišta.

Na temu aktuelne situacijei mogućnosti osnaživanja sindikalnog pokreta, jačanja jedinstva i sindikalnog uticaja u Srbiji govorio je sekretar Veća Sindikata Vojvodine Tomislav Stajić.

Predsednica Sekcije žena SSSV Jadranka Svirčev je govorila o ženskim ljudskim pravima, a stručna saradnica SSSV Gordana Šećerov je predstavila rezultate istraživanja o rodnoj ravnopravnosti, nakon čega je održana radionica na temu unapređenja rada na uspostavljanju saradnje i izgradnji partnerstva sa svim relevantnim lokalnim činiocima u cilju promocije ravnopravnosti i antidiskriminatornih akcija

Snežana Knežević (zamenica za ravnopravnost polova) je prisutnima približila posao Ombudsmana (reč švedskog porekla koja znači “osoba koja ima sluha za narod”) i govorila o osnovnim principima delovanja Ombudsmana : zakonitost, nepristrasnost, nezavisnost, pravičnost, kao i o praktičnim iskustvima.